Homage to Architecture

Footprint

De ecologische footprint, die vaak wordt uitgedrukt in aantal kilogrammen CO2 of in hectares land heeft nogal een negatieve connotatie.
Het gaat voornamelijk om de negatieve belasting op onze aarde die de vervaardiging en consumptie van een product heeft. Niet alleen de grondstoffen, maar ook transport en de verwerking van het restafval worden daarbij betrokken.
Vaak kost dat wat er aan energie ingestopt wordt – ecologisch gezien – meer dan het resultaat opbrengt.
Het gaat dus om de verspilling van energie en grondstoffen, die oa in de vorm van CO2 weer in onze atmosfeer terecht komt.
Het gevolg is een negatieve invloed op onze leefomgeving. Smeltende poolkappen en stijgende zeespiegels; klimaatverandering overal ter wereld; meer en krachtiger orkanen en noem verder maar op.
Nadat het onderwerp ‘milieu’ jarenlang verdwenen was van de politieke agenda, is het gelukkig de laatste jaren weer een hot item geworden. Het is weer actueel en er worden godzijdank weer vele initiatieven ontplooid om iets tegen die aanslag op onze aarde te doen.

Wat is de relatie tot architectuur

1. Het ontwerpen en de inrichting van gebouwen speelt bij een verantwoord grondstoffengebruik en energiebeheer een belangrijke rol.
Naast de vormgeving wordt door ontwerpers en architecten de duurzaamheid van bouwen steeds belangrijker geacht en gelukkig niet meer uit het oog verloren. Gebouwen worden meer en meer duurzaam gebouwd. Materialen uit gerecyclede grondstoffen; energiebesparing daar waar mogelijk; grasdaken en zonnecollectoren zijn normaal. De combinatie van diverse functies van gebouwen in één concept in een met de natuur verbonden omgeving.
Alle materialen – ook de inventaris – dienen herbruikbaar te zijn. Het “Cradle to cradle” -principe. “Afval is voedsel”.
Die richting moeten we op en de moderne architectuur draagt zijn steentje bij.
Ook in ons land zijn er talloze projecten gestart, die worden gesteund door allerlei instanties.

2. Op de tweede plaats vanuit een andere hoek bekeken.
Kijk ook eens naar de mooie dingen die we, als mens, op deze aarde achterlaten. Uiteraard zijn de persoonlijke/relationele zaken uit ieders leven het belangrijkst voor iedere mens. Je kinderen, je geschreven boeken en verhalen, herinneringen.
Op macro niveau kun je uiteindelijk weer uitkomen op architectuur.
Gebouwen, monumenten, die verwijzen naar de daden van de mens (=zijn footprint), die de moeite waard zijn en beslist behouden moeten blijven.

Peter december 2008

stenen beelden