Oeps / ACC

De anterieure cingulate cortex (ACC), ook wel het ‘oepsgebied’ in ons brein genoemd, wordt niet alleen actief zodra we merken dat we een fout (dreigen te) maken, maar ook als de verwachting gewekt wordt dat iets juist makkelijk zal gaan, of bij het vooruitzicht op een beloning.

Citaat: “Tussen de twee hersenhelften van een mens ligt het zogenaamde oeps-gebied. Dat deeltje van de hersenen waarschuwt ons voor dreigende vergissingen en controleert op die manier mee onze beslissingen. Het oeps-gebied reageert bijvoorbeeld als een voetganger een rood stoplicht wil negeren, terwijl er een agent in de buurt is. Het oeps-gebied reageert ook als er iets positiefs in het vooruitzicht is, bijvoorbeeld een beloning.”

Peter juli 2011


stenen beelden