Wall #1 #2 #3 #4

 (Thema grenzen)

Begrensde Vrijheid.
Vrijheid die begrensd wordt door bepaalde sociale beperkingen.
Een vrijheid in gebondenheid. Ieder mens is – min of meer – vrij te doen wat hij wil.  Je wilt bepaalde handelingen verrichten of je mening ongeremd ventileren maar door bepaalde sociale begrenzingen is dat niet altijd wenselijk. We zullen altijd rekening moeten houden met anderen want de vrijheid van de ene persoon raakt de vrijheid van de ander. Daardoor kan  de ander gekwetst worden of in het nauw raken.
Daarom is het goed dat er grenzen zijn
Maar soms zijn grenzen minder wenselijk; je loopt dan als het ware tegen een muur, een grensmuur. Dan is er mogelijk een uitweg: door middel van een dialoog, creativiteit, een handreiking. Een escape uit de begrenzing .
Uitbreken zonder de muur te slechten en zonder de sociale verantwoordelijkheid jegens de maatschappij te verliezen.

Door deze beelden van steen en glas, die muren met gaten met vensters voorstellen tracht ik dit te verbeelden.

Peter mei 2010

stenen beelden